نصب در شبکه داخلی سازمان

استفاده از چیتا به دو روش ممکن است. اول خرید سرویس از سرور های چیتا و دوم نصب سرور چیتا در شبکه داخلی سازمان و کنترل کامل مشتری بر پهنای باند و بسته های اطلاعاتی

یکی از دغدغه های مشتریان شیوه استقرار و پیاده سازی چیتا خواهد بود . چیتا به دو روش عرضه می گردد

 • به صورت نصب در سرورهای داخلی سازمان
 • به صورت دریافت سرویس از سرورهای چیتا بر روی اینترنت

در مورد گزینه اول مزایای بسیاری مطرح می شود . که عبارتند از :
 • سرعت بسیار بالا
 • عدم مصرفت ترافیک اینترنت
 • عدم خروج داده ها به سمت سرورهایی که متعلق به سازمان نیستند
 • بیشترین تطابق با دستورالعمل های امنیتی به جهت دسترسی به شبکه و داده های سازمان
 • مناسب برای سازمانهایی که محدودیت هایی برای استفاده از اینترنت دارند

همین طور از معایب آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 
 • افزایش نسبی هزینه های نصب
 • نیاز به تامین VM یا سرور

اما در خصوص روش دوم به ترتیب معایب زیر متصور است:
 • مصرف اینترنت
 • وابستگی سرعت سرویس به سرعت اینترنت
 • مشروط بودن مصرف به پهنای باند سرویس

و همین طور مزایای زیر نیز برای روش دوم متصور است:
 • عدم نیاز به تامین هر نوع سرور
 • مناسب برای مصارف پایین
 • قابل استفاده برای مراکزی که محدودیت های استفاده از اینترنت را ندارند


در خصوص آموزش راهبر سیستم و کارابران نیز کار بسیار ساده است:
کاربران استفاده کننده فقط با چند فرم ساده در ارتباط هستند و یک PDF دو صفحه ای یا ویدئو چند ثانیه ای کارشن را راه می اندازد.(البته ما این تدارک را دیده ایم وگر نه نیاز به هیچ آموزشی ندارد)
اما در خصوص آموزش راهبران سیستم آموزش ها در قالب فایل PDF و ویدئو تدارک دیده شد و به صورت غیر حضوری و یا حضوری راهبران آموزش داده می شوند. شاید فکر کنید کار پیچیده ای است ولی واقعا اینطور نیست و آموزشها برای بهره مندی بیشتر از چیتا آماده شده و کمک می کند تا الزامان دسترسی ها در سازمان با دقت بیشتری پیاده سازی شود.