مجوز ها و جوایز


دارای گواهی نامه امنیتی ISO15408 از مرکز مدیریت راهبردی افتا به شماره CPB-0883-9801
قابل استعلام از مرکز راهبردی افتا ریاست جمهوری به آدرس www.afta.gov.ir ,
ویا معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات sec.ito.gov.ir
منتخب رتبه دوم در جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات سال 1398