مدیریت دسترسی ها

چیتا متناسب با نیاز مشتریان خود این امکان را فراهم نمونه تا سوپروایزرها بتوانند با استفاده از محدوده IP ها ،Token ها ، MAC Address و ...، دسترسی ها را به بخشهای مختلف شبکه محدود نمایند و یا محدودیت های دیگری را برای تضمین امنیت دسترسی ها ایجاد نمایند


موضوع مدیریت دسترسی ها به شبکه و سرورها برای سازمانهای دولتی امری حساس و به شدت تابع پروتوکل های امنتی می باشد . لذا در بسیاری از موارد سعی می شود هیچ نوع دسترسی به افراد داده نشود به خصوص افرادی در خارج ز سازمان. اما حقیقت این است که ما نیاز داریم خدمات متفاوتی را برای پشتیبانی، نگهداری و بروزرسانی سرورها و سامانه های نرم افزاری از خارج سازمان جذب نماییم در غیر این صورت به مرور با مشکلات زیادی در سرویس دهی نرم افزار ها و سرورها مواجه می شویم. 
هم اکنون بخشی از این خرید خدمات کاملا حضوری شده و سرویس دهنده ها مجبور هستند با حضور در محل کارفرما خدمات خود را عرضه کنند.و این امر به خودی خود قیمت خدمات خریداری شده توسط سازمان را بالا می برد.
همچنین برخی سازمانها پروتوکل های امنتی را نادیده گرفته و دسترسی های ریموت را به سمت سرورها و شبکه باز می کنند . که موارد بسیاری منجر به انتقال باج افزارها، ویروسها و از بین رفتن اطلاعات بر روی سرورها گردیده . متاسفانه در اغلب موارد این اختلالات قابل رد یابی نبوده و مسئولیت کلیه اتفاقات رخ داده متوجه متصدیان حوزه فناوری اطلاعات می گردد و در مواردی هم منجر به تشکیل پرونده های حقوقی گردیده.
اگر سرویس دهی کارشناسان سازمان (رفع اشکال نرم افزاری کلاینت ها درون سازمان) به کلاینت های داخل سازمان را هم به دو مورد قبلی اضافه کنیم  . خواهیم دید که حجم قابل توجهی ریموت در سازمان زده خواهد شد .مدیریت این که چه کسی و از کدام موقعیت (از اینترنت به شبکه و یا از شبکه داخلی به همان شبکه و ....) اجازه دسترسی به منابع نرم افزاری و سخت افزاری سازمان را داشته باشد امری مهم و حیاتی است
حالا اگر بخواهیم حجم دسترسی را هم لحاظ کنیم، موضوع پیچیده تر می شود . به طور مثال چه کسی اجازه دارد به صورت Admin به سرور اتوماسیون متصل شود و چه کسی فقط باید به صورت کاربر عادی به همین سرور متصل شود . یا در مثالی دیگر ایا کارشناس مجمتع آموزشی می تواند به کلاینتهای ستاد ریموت بزند .
اینها مثال های هستند جهت آشنایی با مفهوم دسترسی ها در چیتا که در عمل امکان تعریف دسترسی های متفاوت با جزئیات مختلف در چیتا فراهم شده و تلاش می شود که تضمین دسترسی ها به صورت امن با اعمال قوانین (Credential) توسط سوپروایزر چیتا با جزئیات پر کاربرد در سازمانها میسر گردد