توسعه ماژولها

از ویژگی های مدل فروش محصول چیتا می توان به توسعه مداوم ماژولهای کاربردی و مورد نیاز مشتریان اشاره کرد که دز چشم انداز 3 ساله این محصول باید به امکانات نرمافزار های مشابه خارجی برسد

ما در تیم چیتا معتقد به فروش خدمات هستیم و باور داریم که عرضه و موفقیت یک محصول ابتدا تابعی است از ارزش آفرینی ، کارآمدی و انطباق با نیاز مشتریان ولی آنچه باعث رشد و بلوغ یک محصول می گردد تابعی است از فرآینهای توسعه، پشتیبانی و CRM .
چیتا در لیسانسهای یک ساله عرضه می شود و در طول این مدت کلیه خدمات پشتیبانی را دریافت می کند. همچنین تمامی Release های نسخه فروخته شده بعد از توسعه و یا رفع اشکال در اختیار مشتری قرار می گیرد. ما برنامه های توسعه چیتا را در بازه های زمانی 4 ماهه پیگیری می کنیم و آخرین ویرایش (Release) چیتا را در اختیار مشتریان قرار می دهیم.
یکی از مزیتهای این شیوه خرید برای مشتریان این است که همیشه خدمات و بروزرسانی ها را دریافت می کنند و می توانند مطمئن باشند که در صورت down شدن سرویس همیشه یک تیم پادر رکاب کنار آنها حضور دارد.
در بحث CRM و مشتری مداری شاید کار برای ما کمی سخت باشد ولی توسعه چیتا و رفع نیازهای متنوع مشتریان و پاسخگویی به مشکلات آنها و در نهایت تلاش برای جلب نظر و رضایت مشتریان برای ما یک هدف می باشد که برای این هدف برنامه ریزی و طراحی لازم صورت می پذیرد.