سورس کد چیتا 100درصد ایرانی

یکی از چالش های سازمانها در خرید نرم افزار های متن باز و خارجی، عدم اشراف و اعتماد کامل به کد منبع می باشد. چیتا با سورس کد 100 درصد ایرانی تضمین می کند که همه وضعیت ها قابل اعتماد هستند

سورس کد مسئله مهمی است . هرچه نرم افزار پیچیده تر باشد همه فکر می کنند کپی کاری بهتری انجام شده و تیم توسعه خوب کار را جمع کرده . اما کارشناسان نرم افزار کمتر زیر بار متن بازها می روند چون به شدت نیاز به پشتیبانی و خدمات پس از فروش دارند. چیزی که به دلیل عدم اشراف کامل تیم های توسعه بر روی کدها، معمولا میسر نمی شود.
چیتا از لحظه اول و از هسته ایتدایی سورس کد خودش را داشت و توسط تیم توسعه ایرانی نوشته شد و تا آخرین ویرایشها نیز از هیچ سورس کد متن بازی استفاده نکرد. 
حال سوال این است آیا این مورد برای مشتریان مزیت به حساب می آید؟ خوب در نگاه اول شاید جواب خیر باشد. اما زمانی که نیاز به توسعه ویا رفع اشکالات احتمالی باشد، قطعا یک مزیت است . چون ما قادر هستیم 100درصد تغییرات استاندارد را در برنامه خود پیاده سازی و اجرا کنیم .چون ما بودیم که چیتا را متولد کردیم و قادر هستیم آن را رشد دهیم.